Filosofiserie – Pax Forlag

Omslag til Litteraturens etikk av Martha Nussbaum for Pax forlag.