Filosofiserie – Pax Forlag

 

Omslag til Litteraturens etikk av Martha Nussbaum for Pax forlag.

 

Nussbaum