Fagbok – psykologi

Omslag til Smertepsykologi for Universitetsforlaget.