Omslag – Gyldendal

 

Omslag til Resiliens – risiko og sunn utvikling for Gyldendal.