Omslag – Gyldendal

Omslag til Resiliens – risiko og sunn utvikling for Gyldendal.