Omslag Gyldendal

Omslag til Etikk for pedagoger av Lars Gunnar Lingås, Gyldendal.