Motivasjonspsykologi – omslag


Omslag til Motivasjonspsykologi av Åge Røssing Diseth, Gyldendal.