Omslag – Gyldendal

Omslag til Etikk i helsetjenesten av Morten Magelssen, Reidun Førde, Lillian Lillemoen og Reidar Pedersen (red.), Gyldendal.