Seriedesign – lærebøker

Seriedesign til Førsteklasses skriving, Begynneropplæring i norskfaget og Førsteklasses matematikk, Gyldendal.