Seriedesign – lærebøker

Seriedesign til Førsteklasses skriving og Begynneropplæring i norskfaget av Christian Bjerke og Ronny Johansen, Gyldendal.