Psykisk helse hos eldre – omslagsdesign

Design av omslaget til Psykisk helse hos eldre – Mestring og behandling av Johanne Tonga og Martin Bystad (red.) for Gyldendal.