Omslag for Universitetsforlaget

 

Bokomslag for Ledelse og læring i skolen av May Britt Postholm for Universitetsforlaget.

 

Ledelse-og-laering