Logo for apotek

 

Logo for Nesodden Apotek.

 

Nesodden-apotek