Biografi om Halvdan Koht

 

Omslag til Halvdan Koht av Åsmund Svendsen for Cappelen Damm.

 

Koht