Omslag for Universitetsforlaget

 

Omslag til PR & strategisk kommunikasjon av Øyvind Ihlen for Universitetsforlaget.

 

Pr-og-komm