Digital veileder – helseforetak

Oppdraget var å designe og illustrere en digital veileder for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner. Oppdragsgivere var Akershus Universitetssykehus og Campus Kjeller. Veilederen har aktive interne og eksterne lenker.

https://docplayer.me/1852976-Veileder-for-implementering-av-pleie-og-omsorgsmeldinger-mellom-helseforetak-og-kommuner.html

 

 

Veileder_Plo-meldinger