Interaktivt design

Oppdraget var å designe og illustrere en digital veileder for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner. Oppdragsgivere var Akershus Universitetssykehus og Campus Kjeller. Veilederen har aktive interne og eksterne lenker.

https://www.nhn.no/oppgaver-og-prosjekter/digital-samhandling/Documents/Veiledere/VeilederPLO-meldinger.pdf

 

 

Veileder_Plo-meldinger