Filosofiserie

 

Omslag til en bokserie med kjente filosofer for Pax Forlag.

 

Filosofi_PaxFilosofi_rygger_Paxny