Omslag til Illegal – Papirløs i Norge

 

Omslag til Illegal av Janne Kjellberg og Caroline Rugedal for Spartacus Forlag.

Illegal