Bokdesign – Kom Forlag

 

Design og layout av praktboka Fjære kirke – Helligsted og møteplass gjennom tusen år for Kom Forlag.

 

Fjaere_oppslag_3 Fjaere_oppslag_4 Fjaere_oppslag_1 Fjaere_oppslag_2