Psykologiserie – Gyldendal

Seriedesign til bøker innenfor psykologifeltet for Gyldendal.