Omslag for Universitetsforlaget

Omslag til Min psykotiske mamma av Erik Nakkerud. Universitetsforlaget.