Omslag – Universitetsforlaget

Omslagsdesign til Grunnbok i psykisk helsearbeid – Det landskapet vi er mennesker i av Arnhild Lauveng. Universitetsforlaget