Omslag til lærebok i pedagogikk

Omslag til Til elevens beste – Pedagogiske perspektiver av Anne Grete Danielsen (red.), Gyldendal.