Omslag – Gyldendal

Omslag til Til elevens beste – Pedagogiske perspektiver av Anne Grete Danielsen (red.), Gyldendal.