Omslag – Gyldendal

Omslag til Sykdommers sosiale røtter av John Gunnar Mæland (Red.). Gyldendal.