Omslag til lærebok i anatomi, fysiologi og biokjemi

Omslag til En innføring i anatomi, fysiologi og biokjemi av Karianne Haga Brandtzæg. Universitetsforlaget.