Bokdesign – Oppdrag Kola

Omslag og layout til Oppdrag Kola – Norges hemmelige etteretningsapparat ved grensa mot Sovjetunionen av Trond Hansen. Forlaget Trond Hansen.