Logo til studie ved OUS/ Sunnaas

Logo og arbeidsbok til studie ved Oslo Universitetsykehus/ Sunnaas for et selvmestringsprogram – SEMPO – for personer med moderate til alvorlige fysiske skader.