Omslag – Gyldendal

Omslag til Metode og oppgaveskriving av Olav Dalland og Cecilie Pedersen Dalland. Gyldendal.