Design av rapport for Kunnskapsbyen

 

Design av rapporten Muligheter med tre på oppdrag fra Kunnskapsbyen.