Omslag – Gyldendal

Omslag til Legemiddelhåndtering av Lene Andberg, Marianne W. Munkerud, Merethe Nilsen og Kirsten K. Viktil. Gyldendal.