Logo – forskningsstudie

Logo til forskningsstudie om rehabilitering av barn med hjerneskade ved Sunnaas sykehus.

Hovedlogo
Varianter av logoen tilpasset ulike behov.