Omslag – Gyldendal


Omslag til Fra uro til ro – Utfordrende atferd og barns muligheter for læring, for Gyldendal. Forfattere er Kaja Næss Johannessen og Ann-Karin Bakken.